]

X

[

Fortrolighed og cookies
Vi anvender cookies for at give dig et innovativt og spændende website. Tillad venligst brug af cookies ved at trykke på knappen “Accept” eller fortsæt ganske enkelt med at surfe.
Gå til Cookie-oplysninger for at få flere oplysninger.

Your browser is no longer supported, please upgrade your browser.

Alt materiale, der offentliggøres på denne hjemmeside, er kun til redaktionel brug til tv og radio, trykte medier og online-medier.

MERE
Miljø

Nissans miljøfilosofi kan sammenfattes i sætningen "symbiose mellem mennesker, biler og natur". Det er et udtryk for vores idealbillede af et samfund med bæredygtig mobilitet. For at bidrage til at skabe det samfund er det vores mål at blive en "seriøs innovatør på miljøområdet".
Af hensyn til vores planets fremtid og de kommende generationer gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe miljøet ved at reducere forureningen og tilbyde vores kunder innovative produkter, der bidrager til udviklingen af et samfund med bæredygtig mobilitet.

Nissans ultimative mål på miljøområdet er at kontrollere miljøbelastningen fra vores koncerns aktiviteter, kundernes brug af Nissan biler og koncernens brug af ressourcer, så den kommer ned på et niveau, som naturen kan absorbere.
Vi har fastlagt specifikke målsætninger for at opnå dette mål på tre vigtige områder, og vi intensiverer vores indsats for at opnå disse mål. Nissan har fokus på følgende tre nøglepunkter: at reducere CO2-emissionerne, at beskytte atmosfæren, vandet og jorden samt at genanvende ressourcerne. Af disse tre punkter behandler Nissan reduceringen af CO2-emissioner med høj prioritet. Nissans målsætning for dette og andre vigtige punkter er anført i Nissan Green Program 2010, som er vores miljøhandlingsplan på mellemlang sigt.

Nissan har allerede opnået konkrete resultater på vejen mod en reducering af CO2-emissionerne, som er et af de prioriterede områder i NGP 2010. Reduceringen omfatter udviklingen af elbiler, introduktionen af clean diesel og brændstofeffektive biler samt energibesparelser i produktionen, logistikkæden og kontordriften. Sideløbende med NGP 2010, som er på mellemlang sigt og oprindeligt blev annonceret i december 2006, gennemgår Nissan koncernens langsigtede planer for reducering af CO2-emissionerne. På grundlag af rapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer vurderer Nissan, at CO2-emissionerne fra alle nye biler i 2050 skal være reduceret med 90 % i forhold til niveauet i år 2000. På baggrund af det scenarie vil Nissan foretage en gennemgang af køreplanen for reduceringen af CO2-emissionerne fra nye biler og medtage disse betragtninger i den næste miljøhandlingsplan på mellemlang sigt.
Med det formål at være førende i verden inden for nul-emissions-biler har Renault-Nissan alliancen valgt elbiler som en kernestrategi i koncernen. Alliancen sætter ekstra fart på udviklingen af biler og på at opbygge bæredygtige partnerskaber med regeringer og kommuner over hele verden.

Billeder
Sitemap