Ochrana soukromí a cookies
We use cookies to provide you with an innovative and exciting website. Please allow the use of cookies by clicking the "Accept" button or simply continue browsing.
Přijmout cookies Odmítnout cookies

Autorské právo

NISA -DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

NISA

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny materiály na této webové stránce (včetně modelů vozidel, nákresů, fotografií, obrázků, textů, sloganů, filmů, video sekvencí, se zvukem či bez, a jakýchkoli dokumentů publikovaných na současné internetové stránce) jsou výhradním vlastnictvím společnosti Nissan Motor Co., Ltd a/nebo některé z jejích dceřiných společností (společně označované jako „Nissan") nebo třetí strany, která společnosti Nissan udělila omezený souhlas s jejich použitím.

 

Všechny materiály publikované na této webové stránce smí být pouze:
- přetiskovány, vysílány nebo publikovány na internetu legitimními, profesionálními zpravodajskými organizacemi výhradně pro redakční účely,
- prohlíženy a kopírovány návštěvníky výhradně pro osobní a nekomerční účely.

 

Jakékoli jejich jiné použití je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nissan přísně zakázáno.

 

Všechny obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

 

OCHRANA ÚDAJŮ
Dobrovolným odesláním údajů společnosti Nissan International SA (NISA) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tyto údaje nemají důvěrný charakter, a že společnost NISA smí tyto údaje uchovávat a využívat nyní i v budoucnu k tomu, aby Vám poskytovala dohodnuté služby. Společnost NISA dále smí tyto údaje sdělovat dalším členům skupiny společností Nissan, a to výhradně pro výše uvedené účely. Pokud byste tyto služby raději nedostávali, informujte prosím společnost NISA o tom, že se chcete odhlásit z přijímání těchto informací. V souladu s článkem 13 švýcarské federální ústavy týkajícím se ochrany údajů a v souladu se švýcarskými zákony máte právo požádat o informace, které „osobní údaje" o Vás společnost Nissan uchovává. Pro bližší informace kontaktujte společnost NISA:
Nissan International SA, Communication dept., Sara Legouge (slegouge@nissan-europe.com)

 

AUTOMATICKÝ SBĚR ÚDAJŮ NEOSOBNÍHO CHARAKTERU
Může dojít k tomu, že při používání této webové stránky o Vás budou shromažďovány údaje neosobního charakteru (například typ Vámi používaného internetového prohlížeče nebo adresa stránky, z níž jste na naši webovou stránku přišli). Na základě těchto údajů Vás není možné identifikovat, nicméně pomáhají společnosti Nissan webové stránky zlepšovat (například díky zjištění, které ze stránek jsou populární a které nikoli). Když webové stránky navštívíte, je možné, že ve Vašem počítači budou automaticky uloženy informace pomocí funkce běžně označované jako „cookie". Soubor „cookie" slouží k tomu, abyste nemuseli opětovně zadávat údaje při každém vstupu na webovou stránku. Váš počítač může umožnit soubory „cookie" blokovat, pokud byste se pro to rozhodli. V důsledku technologického vývoje mohou být zavedena bezpečnostní opatření, která budou dále zdokonalována pro ochranu Vás a Vašeho soukromí.

 

RIZIKO A ODPOVĚDNOST
Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou" a „jak jsou k dispozici a přístupné". Společnost Nissan International SA ani jakákoli jiná společnost ze skupiny Nissan, jejich zaměstnanci či zástupci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní nabízených či jejím prostřednictvím. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Společnost Nissan International SA ani jakákoli jiná společnost ze skupiny Nissan, neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Společnost Nissan International SA a jakákoli jiná společnost ze skupiny Nissan si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup. Společnost Nissan International SA ani jakákoli jiná společnost ze skupiny Nissan nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek neumístěných na této webové stránce či jakéhokoli jiného serveru/webové stránky, na nějž zde bude případně odkaz. Společnost Nissan International SA ani jakákoli jiná společnost ze skupiny Nissan tedy nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv servery/webovými stránkami na této webové stránce odkazovanými nebo přístupnými pomocí odkazu zde uvedeného, včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony nebo práva jakékoli další osoby či subjektu.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tuto webovou stránku vlastní společnost Nissan International SA, společnost řídící se švýcarským právem, zapsaná v rejstříku společností kantonu Vaud, se sídlem Zone d'Activités La Pièce 12 - 1180 Rolle (Švýcarsko). Stránku provozuje společnost DMT Development Systems Group Inc. - 500 - One Research Rd - Winnipeg, MB - R3T 6E3 - Canada.

 

http://www.newsroom.nissan-europe.com/