Privaatsus ja küpsised
We use cookies to provide you with an innovative and exciting website. Please allow the use of cookies by clicking the "Accept" button or simply continue browsing.
Luba küpsised Keela küpsised

AUTORIÕIGUS

EESTI INTELLEKTUAALNE OMAND

KLAUSEL 1.

 

ANDMEKAITSE

 

Nissan Nordic Europe Oy Eesti filiaal ('Nissan')  tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele. Kui te saadate Nissanile vabatahtlikult informatsiooni, tõlgendatakse seda kui nõustumist, et selline informatsioon ei ole konfidentsiaalne ning et Nissan võib sellist informatsiooni hoida ja kasutada nii praegu kui ka tulevikus, et pakkuda teile kokkulepitud teenuseid. Samuti on Nissanil õigus sellist informatsiooni avaldada Nissani korporatsiooni kuuluvatele äriühingutele ning teistele äriühingutele, kuid üksnes ülalnimetatud eesmärgil. Juhul kui te ei soovi teenuseid saada, palun informeerige Nissanit, et soovite vastava teabe saamisest loobuda. Vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele on teil õigus teada saada, missuguseid "isikuandmeid" Nissan teie kohta kogub. Täpsema ülevaate saamiseks võtke Nissaniga ühendust:

 

Nissan Nordic Europe Oy

Klienditeenindus

PL 45

02151 Espoo

Finland

 

KLAUSEL 2.

 

INTELLEKTUAALNE OMAND

 

Kõik käesoleva veebilehe materjalid (sh Internetilehele üles pandud sõidukimudelid, joonised, fotod, kujutised, tekstid, müügilaused, filmid, heliga ja helita videoklipid ja muud dokumendid) kuuluvad Nissan Nordic Europe Oy ja/või tema tütarettevõtjatele (ühiselt nimetatud "Nissan") või kolmandatele isikutele, kes on andnud Nissanile loa selliste materjalide osaliseks kasutamiseks.

 

Veebilehel olevaid materjale on lubatud kasutada üksnes järgmiselt:

  • - seaduslikult tegutsevad professionaalsed uudisteorganisatsioonid võivad materjale välja trükkida ning on-line'is edastada või avaldada ainult info üldsusele avaldamise eesmärgil;
  • - veebilehe külastajad võivad materjale vaadata ja kopeerida üksnes isiklikuks tarbeks ja mitteärilisel eesmärgil.

 

Mis tahes muu kasutus ilma Nissani eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud.

 

Kõik kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.  

 

KLAUSEL 3.

 

ISIKUANDMETE HULKA MITTEKULUUVATE ANDMETE AUTOMAATNE KOGUMINE

 

Isikuandmete hulka mittekuuluvaid andmeid (nt Interneti brauser, mida kasutate, või veebileht, mille kaudu te Nissani veebilehele tulite) võidakse teie kohta koguda automaatselt veebilehe külastamise ajal. Selline informatsioon ei võimalda teie isikut tuvastada, kuid annab Nissanile tagasisidet, mille põhjal oma veebilehte täiustada (nt teha kindlaks, millised Internetisaidid on populaarsemad kui teised). Kui te veebilehte külastate, võib teie arvuti küpsiseks kutsutava funktsiooni abil teatud informatsiooni automaatselt meelde jätta. Selle funktsiooni mõte on, et te ei pea iga kord veebilehte külastades andmeid uuesti sisestama. Mõned arvutid võimaldavad küpsise-funktsiooni blokeerida, kui kasutaja seda soovib. Tehnoloogia areng on toonud endaga kaasa turvameetmed, mida täiustatakse pidevalt, et tagada teie eraelu puutumatus.