Privātums un sīkdatnes
We use cookies to provide you with an innovative and exciting website. Please allow the use of cookies by clicking the "Accept" button or simply continue browsing.
Pieņemt sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes

AUTORTIESĪBAS

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

1. sadaļa

 

DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI


Nissan Nordic Europe Oy, Latvijas filiâle (‘Nissan') darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Brīvprātīgi nosūtot informāciju uz Nissan, Jūs piekrītat, ka šāda informācija nav konfidenciāla un ka Nissan var paturēt un izmantot šo informāciju tagad un nākotnē, lai sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus. Nissan var arī atklāt šādu informāciju citām Nissan grupas sabiedrībām un citām sabiedrībām, ievērojot iepriekšminēto nolūku. Ja nevēlaties saņemt šādus pakalpojumus, lūdzam informēt Nissan, ka vēlaties pārtraukt šādas informācijas saņemšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Jūs varat noskaidrot, kādi Jūsu „personas dati" atrodas pie Nissan. Lūdzam sazināties ar Nissan, lai uzzinātu detalizētāku informāciju.

 

2. sadaļa

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS


Visi materiāli šajā tīmekļa vietnē (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar transportlīdzekļu modeļiem, rasējumiem, fotogrāfijām, attēliem, tekstiem, lozungiem, filmām, video, ar vai bez skaņas, un citiem dokumentiem, kas iekļauti pašreizējā interneta vietnē) ir ekskluzīvs Nissan Nordic Europe Oy un/vai tā saistīto sabiedrību (kopā - „Nissan") vai trešās personas, kas piešķīrusi Nissan ierobežotu atļauju tos izmantot, īpašums.

Visus šajā vietnē iekļautos materiālus:
- drīkst pārdrukāt, pārraidīt vai publicēt tiešsaistē, tikai ja to dara tiesiskas, profesionālas ziņu organizācijas un tikai redakcionālos nolūkos,
- skatītājs drīkst apskatīt un kopēt tikai saviem personiskiem, nevis komerciāliem nolūkiem.

 

Jebkura cita veida izmantošana bez Nissan iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

 

Visas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

 

3. sadaļa

 

 

AUTOMĀTISKA DATU, KAS NAV PERSONAS DATI, VĀKŠANA

 

Informāciju, kas nav personiska, var vākt automātiski, kad Jūs izmantojat vietni (piemēram, Jūsu izmantotās interneta pārlūkprogrammas tips vai vietne, no kurienes Jūs pārgājāt uz šo vietni). Pēc šiem datiem nav iespējams Jūs identificēt, bet tas palīdz Nissan uzlabot savu vietni (piemēram, noskaidrojot, kuras lapas ir populāras un kuras nav). Kad Jūs apmeklējat vietni, Jūsu datorā var tikt automātiski uzglabāta informācija, izmantojot sīkdatnes („cookie"). Sīkdatne nozīmē, ka Jums nav atkārtoti jāpielāgo informācija katru reizi, kad ienākat vietnē. Jūsu dators atļauj bloķēt sīkdatnes, ja Jūs to izvēlaties. Tehnoloģiski uzlabojumi nozīmē, ka darbojas drošības uzstādījumi un tie tiks uzlaboti, lai sargātu Jūs un Jūsu privātumu.