Súkromie a súbory cookie
We use cookies to provide you with an innovative and exciting website. Please allow the use of cookies by clicking the "Accept" button or simply continue browsing.
Prijať súbory cookie Odmietnuť súbory cookie

Autorské práva

NISA - DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

NISA

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky materiály na tejto webovej stránke (vrátane modelov vozidiel, nákresov, fotografií, obrázkov, textov, sloganov, filmov, videosekvencií, so zvukom alebo bez zvuku, a akýchkoľvek dokumentov publikovaných na aktuálnej internetovej stránke) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Nissan Motor Co., Ltd a/alebo niektorej z jej dcérskych spoločností (spoločne označované ako „Nissan") alebo tretej strany, ktorá spoločnosti Nissan udelila obmedzený súhlas s ich použitím.

 

Všetky materiály publikované na tejto webovej stránke smú byť iba:

 - znova tlačené, vysielané alebo publikované na internete legitímnymi, profesionálnymi spravodajskými organizáciami výhradne na redakčné účely,

 - prezerané a kopírované návštevníkmi výhradne na osobné a nekomerčné účely.

 

Akékoľvek ich iné použitie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nissan prísne zakázané.

 

Všetky obchodné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

 

OCHRANA ÚDAJOV

Dobrovoľným odoslaním údajov spoločnosti Nissan International SA (NISA) vyjadrujete svoj súhlas s tým, že tieto údaje nemajú dôverný charakter, a že spoločnosť NISA smie tieto údaje uchovávať a využívať teraz aj v budúcnosti na to, aby Vám poskytovala dohodnuté služby. Spoločnosť NISA ďalej smie tieto údaje oznamovať ďalším členom skupiny spoločností Nissan, a to výhradne na uvedené účely. Pokiaľ by ste tieto služby radšej nedostávali, informujte, prosím, spoločnosť NISA o tom, že sa chcete odhlásiť z prijímania týchto informácií. V súlade s článkom 13 švajčiarskej federálnej ústavy týkajúcim sa ochrany údajov a v súlade so švajčiarskymi zákonmi máte právo požiadať o informácie, ktoré „osobné údaje" o Vás spoločnosť Nissan uchováva. Pre bližšie informácie kontaktujte spoločnosť NISA:

Nissan International SA, Communication dept., Sara Legouge (slegouge@nissan-europe.com)

 

AUTOMATICKÝ ZBER ÚDAJOV NEOSOBNÉHO CHARAKTERU

Môže dôjsť k tomu, že pri používaní tejto webovej stránky budú o Vás zhromažďované údaje neosobného charakteru (napríklad typ Vami používaného internetového prehliadača alebo adresa stránky, z ktorej ste na našu webovú stránku prišli). Na základe týchto údajov Vás nie je možné identifikovať, ale pomáhajú spoločnosti Nissan webové stránky zlepšovať (napríklad vďaka zisteniu, ktoré zo stránok sú populárne a ktoré nie). Keď webové stránky navštívite, je možné, že vo Vašom počítači budú automaticky uložené informácie pomocou funkcie bežne označovanej ako „cookie". Súbor „cookie" slúži na to, aby ste nemuseli opätovne zadávať údaje pri každom vstupe na webovú stránku. Váš počítač môže umožniť súbory „cookie" blokovať, ak by ste sa tak rozhodli. V dôsledku technologického vývoja môžu byť zavedené bezpečnostné opatrenia, ktoré budú ďalej zdokonaľované na ochranu Vás a Vášho súkromia.

 

RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

Túto webovú stránku využívate plne na Vaše vlastné riziko. Spoločnosť Nissan International SA ani akákoľvek iná spoločnosť zo skupiny Nissan, ich zamestnanci či zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody vzniknutej na základe či v súvislosti s nasledovnými dôvodmi: prístup, využitie či nemožnosť využitia tejto webovej stránky, akéhokoľvek materiálu, informácie či odporúčania, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke či vzniknú na základe výrobku alebo služieb na nej poskytovaných, ďalej omeškanie, chyba, či výpadok v chode tejto stránky. Spoločnosť Nissan International SA ani akákoľvek iná spoločnosť zo skupiny Nissan neposkytuje záruku, že táto webová stránka bude bez prerušenia funkčná a/alebo bez závad a/alebo že neobsahuje vírusy a/alebo iné chyby, ktoré môžu poškodiť Váš počítač a/alebo server. Spoločnosť Nissan International SA ani akákoľvek iná spoločnosť zo skupiny Nissan nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok či oznamov, ktorých  odkaz je umiestnený na tejto webovej stránke a taktiež za obsah webových stránok, na ktorých je umiestnený odkaz na túto webovú stránku. Toto celkové vylúčenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh. Spoločnosť Nissan International SA ani akákoľvek iná spoločnosť zo skupiny Nissan neručí za to, že všetky informácie sú aktuálne k tomu dátumu, kedy si ich prehliadate a že napriek maximálnemu úsiliu môže dôjsť k technickým nepresnostiam či typografickým chybám. Spoločnosť Nissan International SA a akákoľvek iná spoločnosť zo skupiny Nissan môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tejto stránke, vyhradzuje si právo kontrolovať webovú stránku alebo kedykoľvek k nej odoprieť prístup. Prípadné zmeny na tejto stránke sú platné od momentu ich zverejnenia.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Túto webovú stránku vlastní spoločnosť Nissan International SA, spoločnosť riadiaca sa švajčiarskym právom, zapísaná v registri spoločností kantónu Vaud, so sídlom Zone d'Activités La Pièce 12 - 1180 Rolle (Švajčiarsko). Stránku prevádzkuje spoločnosť DMT Development Systems Group Inc. - 500 - One Research Rd - Winnipeg, MB - R3T 6E3 - Canada.


http://www.newsroom.nissan-europe.com/