Súkromie a súbory cookie
We use cookies to provide you with an innovative and exciting website. Please allow the use of cookies by clicking the "Accept" button or simply continue browsing.
Prijať súbory cookie Odmietnuť súbory cookie

Správy

Margot Robbie preberie záštitu nad novými pilotnými projektmi udržateľnosti realizovanými spoločnosťou Nissan

Hviezda filmu Vlk z Wall Street oznámila na akcii Nissan Futures 3.0 spustenie komunitných energetických projektov

 

OSLO, Nórsko – Svet plný plochých obrazoviek, smartfónov, domácich úložísk energie či inteligentných vozidiel sa mení na javisko s elektrickou energiou v hlavnej úlohe. Napriek tomu ešte stále žije na svete asi 1,3 miliardy ľudí bez prístupu k elektrickej energii, ktorú my ostatní považujeme za úplnú samozrejmosť. Herečka Margot Robbie spolupracuje so spoločnosťou Nissan, aby prispela svojím úsilím a pomohla vybudovať jasnejšiu, elektrickú budúcnosť pre každého človeka.

 

Na akcii Nissan Futures, ktorá sa konala v Oslo a bola už tretia v poradí, Margot oznámila tri nové pilotné projekty udržateľnosti, ktorých cieľom je využiť zručnosti, vynaliezavosť a skúsenosti pracovníkov, ktorých celosvetovo zamestnáva spoločnosť Nissan, a zamerať sa na životne dôležité oblasti prístupu k elektrickej energii a pomoc pri katastrofách.

 

A pri príležitosti spustenia týchto projektov vytvorila nový krátky film, v ktorom predstavuje svoju úlohu ambasádorky elektromobilov Nissan.

 

Margot Robbie k tomu hovorí: „Svet sa uberá elektrickou cestou, pritom je však smutné to, že toľko ľudí na celom svete nemá žiadny prístup k spoľahlivému zdroju energie. Projekty, ako sú napríklad tie, ktorých spustenie dnes oznámila spoločnosť Nissan, môžu skutočne zmeniť životy ľudí a pomôcť vybudovať spravodlivú, bezpečnú a udržateľnú budúcnosť pre každého.“

 

Realizácia týchto troch projektov spoločnosti Nissan zameraných na udržateľnosť sa sústredí na komunity, ktoré sa považujú za najviac ohrozené alebo v najväčšej núdzi. A pri príprave projektov sa stanovilo, že sa v rámci všetkých troch bude využívať energia elektrických batérií v miere ďaleko presahujúcej vozidlá:

 

  • Nový systém mikrosietí v subsaharskej Afrike, ktorý bude poskytovať trvalo udržateľný zdroj elektrickej energie miestnym spoločenstvám. Obyvateľom sa tým umožní lepší prístup k základným potrebám, ako sú vzdelávanie a zdravotná starostlivosť.
  • Spolupráca s miestnymi samosprávami v Európe na zabezpečenie ekosystému pre elektromobily Nissan. Patrí sem vybavenie obytnej budovy solárnou elektrárňou Nissan xStorage, technológia pripojenia vozidla k sieti (V2G) a niekoľko nových vozidiel Nissan LEAF na zdieľanie vozidiel.
  • Partnerstvo s organizáciami v oblastiach s najväčšou pravdepodobnosťou postihnutia prírodnými katastrofami, ktoré umožní odhaliť spôsoby, ako môžu ľudia a technológie spoločnosti Nissan prispieť svojou pomocou. Napríklad dodávka Nissan e-NV200 vybavená batériovými jednotkami sa bude využívať ako mobilný, trvalo udržateľný záložný zdroj elektrickej energie, ktorý udrží chod života v prípade rozsiahleho výpadku alebo prerušenia dodávok elektrickej energie, či udalostí mimo siete.

 

Všetky tri projekty sa odskúšajú v roku 2018 a budú sa starostlivo hodnotiť počas celého roka. V prípade, že sa ukážu ako úspešné, spoločnosť Nissan sa bude snažiť ich ďalej rozširovať.

 

Gareth Dunsmore, riaditeľ spoločnosti Nissan Europe pre elektromobily, hovorí: „S rýchlo rastúcou globálnou populáciou žijúcou v mestách sa môžu problémy, ako je prístup k energii, zmena klímy a zlá kvalita ovzdušia, skôr zhoršiť ako zlepšiť – pokiaľ svet neurobí niečo na ich vyriešenie. Je skvelé, ak pri vás stojí niekto s Margotinou vášňou a tvárou, aby vám pomohol prinášať energiu a mobilitu ľuďom udržateľným a spravodlivým spôsobom.“

 

Spoločnosť Nissan v Európe

Spoločnosť Nissan Nissan má v Európe jedno z najväčších zastúpení medzi všetkými zámorskými automobilkami. Konštruktérskej práci, výskumu, vývoju, výrobe, logistike a predajnej a marketingovej činnosti sa tu venuje viac než 17 000 zamestnancov. Výrobné linky závodov spoločnosti Nissan vo Veľkej Británii, Španielsku a Rusku vlani vyrobili viac ako 660 000 vozidiel vrátane oceňovaných crossoverov, úžitkových vozidiel a tiež Nissanu LEAF, najpopulárnejšieho elektromobilu sveta. Spoločnosť Nissan si nedávno predstavenou víziou Inteligentnej mobility kladie za cieľ dosiahnuť nulové emisie a nulový počet nehôd so smrteľnými následkami. Toto komplexné poňatie má slúžiť ako inšpirácia pre portfólio výrobkov i technológií a určovať štýl rozhodovania o tom, ako majú byť automobily poháňané, ovládané a aké bude ich miesto vo fungovaní spoločnosti. Spoločnosť Nissan má všetky predpoklady stať sa najžiadanejšou ázijskou značkou v Európe.  

http://www.newsroom.nissan-europe.com

NISSAN V EVROPĚ

Nissan má v Evropě jedno z nejsilnějších zastoupení ze všech zámořských automobilek. Konstruktérské práci, výzkumu, vývoji, výrobě, logistice a prodejní a marketingové činnosti se zde věnuje více než 17 000 jejích zaměstnanců. Z výrobních linek závodů společnosti Nissan ve Spojeném království, Španělsku a Rusku loni sjelo více než 660 000 vozů. Patří mezi ně oceňované crossovery, užitkové vozy a také Nissan LEAF, nejpopulárnější elektromobil světa. Společnost Nissan si nedávno představenou vizí Inteligentní mobility klade za cíl dosáhnout nulových emisí a nulového počtu nehod se smrtelnými následky. Toto komplexní pojetí má sloužit jako inspirace pro portfolio výrobků i technologií a určovat styl rozhodování o tom, jak mají být automobily poháněny a ovládány a jaké bude jejich místo ve fungování společnosti. Nissan má všechny předpoklady stát se nejžádanější asijskou značkou v Evropě. http://www.newsroom.nissan-europe.com

Kľúčové slová:
Udalosti, Zvláštne oznámenia, Firemné